Jan Zrzavý - malíř, grafik, ilustrátor, scénograf

5. 11. 1890 narozen v Okrouhlici jako syn řídícího učitele. V dětství nezapomenutelné prázdninové pobyty v Krucemburku.

1901-1912 málo úspěšná studia na různých školách

od roku 1907 velký zájem o dílo Leonarda da Vinci

1912 odchod z domova do Prahy, postupné, avšak dočasné zapojování do uměleckých sdružení (Sursum, SVU Mánes, Tvdošíjní); přátelství s Bohumilem Kubištou

1918 přátelství se Zdeňkou Braunerovou; první samostatná výstava v Praze

od roku 1919 spolupráce s nakladatelstvím Aventinum, četné knižní ilustrace

1920 cesty po Německu

od roku 1923 pobyty v Itálii a Francii

1925 pobyt v Bretani; až od roku 1938 střídavé pobyty v Bretani, v Paříži a v Praze

1928 umělecky významný pobyt v Itálii

1934 přátelství s italským uělcem Giorgiem de Chiricem, trvalé přátelství s Bohuslavem Martinů

1937 vlastní dům s ateliérem ve Francii

1938 odchod z Francie do vlasti

1939-1945 fašistická propaganda prohlásila Zrzavého dílo za "zvrhlé umění"

40.-50. léta návrhy scén pro opery v Národním divadle v Praze; sezónní pobyty ve Vodňanech

1947-1950 působení na Palackého univerzitě v Olomouci

50. léta dílo Jana Zrzavého se neslučuje se státem propagovaným socialistickým realismem

od konce 50. let odchod z Vodňan, pravidelné zimní pobyty v rodné Okrouhlici

1961-1973 časté pobyty v Benátkách v kapucínském klášteře na ostrově Giudecca, přátelství s benátskými kapucíny

1963 úspěšná výstava v Praze

1965 jmenování národním umělcem

1969 zastoupen v Benátkách na bienále

1967 a 1969 pobyty v Řecku

1973 cesta do Benátek a Assisi

1975 daroval Národní galerii v Praze  své výtvarné dílo

12. 10. 1977 Jan Zrzavý zemřel v Praze; pochován je dle svého přání v Krucemburku

-----------------------------------------------------------------------------

"V stáří se člověk jinak dívá na věci života, ví už, co je bezcenné a zač utrácet síly je škoda, co je hodnotné a co stojí za milování a dobývání. Nemá již času na pokusy a omyly. Nechce již být zklamán, musí již najisto uchopit pravdu. Tak i já, blíže se odchodu do věčnosti, shledávám, že smysl a cíl života, nejvyšší jeho moudrost a pravda jest: Krása, Krása, Krása! Pod všemi formami, pod všemi jmény! Ona je oním Královstvím božím, které je v nás, které máme hledati." 

(Jan Zrzavý)