Osvětová činnost SJZ

SJZ zaměřuje svou osvětovou činnost tak, aby vycházela vstříc požadavkům kulturní veřejnosti. To se děje např. průběžným uspokojováním zájmu veřejnosti o reprízy divadelního představení o Janu Zrzavém a o reprízy výstavy Zrzavého knižních ilustrací.

Dále se SJZ ve své osvětové činnosti zaměřuje na tzv. "bílá místa" v inforacích o osobnosti a díle Jana Zrzavého. To se děje např. zpracováním tématu ilustrační tvorby Jana Zrzavého (viz výstavy a publikační činnost), zpracováním tématu Jan Zrzavý a benátští kapucíni (viz studium dokumentů v Knihovně Národního muzea a v Benátkách, publikační činnost a výstavy) a součinností s malířovými příbunými, kteří mají podíl na dotváření rodokmenu Jana Zrzavého.

Dále SJZ šíří společně se ZŠ Krucemburk povědomí o významu uměleckého díla Jana Zrzavého mezi dětmi a mládeží prostřednictvím výtvarné soutěže "Po stopách Jana Zrzavého". Dlouhodobým zařazováním tématu Jeníkovy pohádky směřují pořadatelé soutěže k novému vydání této útlé malířovy knížky, tentokrát však vyzdobené ilustracemi dětí z Vysočiny.