Publikace

Janu Zrzavému s láskou

Druhé rozšířené vydání bohatě ilustrované publikace ”Janu Zrzavému s láskou” obsahuje vzpomínky některých malířových příbuzných, přátel a známých. Rovněž byly použity dokumenty a informace poskytnuté Společností Jana Zrzavého, Spolkem přátel Krucemburku, kapucínským klášterem v Benátkách a...

Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého

Publikace „Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého“ obsahuje systematicky uspořádané ukázky knižních ilustrací Jana Zrzavého v kontextu s příslušnými literárními texty včetně stručných informací o literátech a ilustrovaných knihách. Knížka je tematicky strukturována do devíti celků dle specifických...

Jan Zrzavý a Benátky

Jan Zrzavý, český malíř, grafik, ilustrátor a scénograf, jeden z nejvýznamnějších českých umělců 20. století, měl vřelý vztah k Itáli - a to zejména k Benátkám, kam se téměř po celý svůj život vracel. Benátkám totiž vděčil za své "umělecké znovuzrození". Tam našel postupem doby dobré přátele mezi...

Uvedené knižní tituly distribuuje KOSMAS s.r.o. do četných knihkupectví a do knihoven po celé ČR. Rovněž je možno je zakoupit v Informačním centru Krucemburk.