Kontakt - sídlo Společnosti Jana Zrzavého

Společnost Jana Zrzavého

Náměstí Jana Zrzavého 13

582 66 Krucemburk

Otvírací doba Pamětní síně Jana Zrzavého

 se kryje s otvírací dobou Informačního centra městyse Krucemburk.

Předsedkyně Společnosti Jana Zrzavého

PaedDr. Jitka Měřinská

Brno

tel.: 732 947 532

e-mail: jitka.merinska@tiscali.cz

 

Pokladní Společnosti Jana Zrzavého

Mgr. Dagmar Losenická

Krucemburk

 

Přihláška do Společnosti Jana Zrzavého

Společnost Jana Zrzavého přivítá ve svých řadách zájemce o členství, souhlasící s jejím posláním a přející si tak vyjádřit svou sounáležitost s regionem a jeho tradicí i s rozvíjením odkazu Jana Zrzavého pro českou kulturu. Členská základna SJZ je celorepubliková.

K tomu, abyste se stali členy SJZ, stačí vyplnit níže uvedenou přihlášku a zaslat ji na adresu SJZ nebo se domluvit na jejím osobním předání do sídla SJZ či e-mailem předsedkyni SJZ.

Přihláška do SJZ.doc (26 kB)

 

Informace pro sponzory

Případné sponzorské dary na kulturní a osvětovou činnost Společnosti Jana Zrzavého je možno zaslat na číslo účtu SJZ: 2902698769/2010.