Výstava Jan Zrzavý a Benátky 

Když v roce 2010 shromažďovala v Benátkách Dr. Jitka Měřinská za pomoci svých italských přátel materiály o malířových pobytech v kapucínském klášteře na ostrově Giudecca, ukázali jí benátští kapucíni kromě klášterní kroniky, fotografií a dalších dokumentů také 25 obrazů, které Mistr za svých pobytů v jejich klášteře v Benátkách daroval tamějším kapucínům. Výsledkem studia poskytnutých materiálů se stala dvojjazyčná publikace „Jan Zrzavý a Benátky“. Italský profesor Eugenio Bucciol pojal následně společně s benátskými kapucíny ušlechtilý úmysl uspořádat v Itálii výstavu 25 obrazů, které Jan Zrzavý benátským kapucínům v 60. a 70. letech 20. století daroval (viz fotogalerie). Toto se uskutečnilo 7.5.2011 nedaleko Benátek v městě Oderzu. Publikace „Jan Zrzavý a Benátky“ posloužila návštěvníkům výstavy jako katalog.

V květnu 2013 uspořádali benátští a pražští kapucíni za součinnosti Společnosti Jana Zrzavého a Knihovny Národního muzea obdobnou výstavu v pražské Loretě, kde měla kulturní veřejnost možnost obdivovat originály 25 obrazů Jana Zrzavého, které malíř daroval v 60. a počátkem 70. let 20. st. benátským kapucínům. Výstava nesla název "Benátské maličkosti", na vernisáži promluvil prof. František Dvořák.

Tištěné a fotografické exponáty této výstavy darovala pražská Loreta a Knihovna Národního muzea v Praze Společnosti Jana Zrzavého, která výstavu provozuje nadále, ovšem už jen s fotografiemi 25 obrazů Jana Zrzavého pod názvem "Jan Zrzavý a Benátky".  SJZ s potěšením šíří povědomí o málo známé epizodě benátských pobytů Jana Zrzavého v kapucínském klášteře na ostrově Giudecca.  Poprvé instalovala Společnost Jana Zrzavého tuto výstavu v září 2014 ve starobylých prostorách benediktinského kláštera v Rajhradě u Brna. Zahájení výstavy se zúčastnil také profesor Eugenio Bucciol z Itálie. Výstava Jan Zrzavý a Benátky má další reprízy (2015 - Chrudim,  2016 - Krucemburk, 2017 - Brno-Lesná, 2017 - Havlíčkův Brod, 2018 - Brno, DCBL).