Busta Jana Zrzavého v Krucemburku

Dne 19. června 2010 byla na krucemburském náměstí, nedaleko od hrobu Jana Zrzavého, slavnostně odhalena malířova busta (viz fotogalerie). Tento sochařský portrét vytvořil akademický sochař Bohumír Koubek, malířův přítel. Busta vznikla roku 1976 - rok před malířovou smrtí. Jan Zrzavý tehdy seděl Bohumíru Koubkovi modelem. Při slavnostním odhalení busty byl přítomen její autor. Hlavní proslov pronesl náš nejznámější historik umění - pan profesor PhDr. František Dvořák. Slavnostní akt byl ozvláštněn hereckým vstupem Stanislava Michka v roli Jana Zrzavého. Odlití a instalace busty byly financovány městysem Krucemburk a sponzory.

Instalaci busty Jana Zrzavého na krucemburském náměstí inicioval akademický sochař Bohumír Koubek jako poctu Janu Zrzavému a jako výraz malířova důvěrného vztahu ke Krucemburku.