Jeníkovy pohádky Jana Zrzavého s ilustracemi dětí z Vysočiny

01.06.2020 01:57

 

Jeníkovy pohádky Jana Zrzavého s ilustracemi dětí z Vysočiny

 

 

            U příležitosti nastávajícího 130. výročí narození Jana Zrzavého (* 5. 11. 1890) vydá Společnost Jana Zrzavého, z. s. Jeníkovy pohádky s ilustracemi dětí z Vysočiny. Jsou to vyhodnocené práce ze soutěže "Po stopách Jana Zrzavého", kterou SJZ společně se ZŠ Krucemburk pořádá už patnáct let.

            Jan Zrzavý, známý především jako malíř, byl také zdatným autorem mnoha esejí, článků, básní a mimo jiné i líbezné knížky Jeníkovy pohádky. Toto literární dílko Jana Zrzavého vyšlo v Aventinu roku 1920. Později byly Jeníkovy pohádky vydány roku 1996 v Havlíčkově Brodě. Je až s podivem, že dvorní ilustrátor Aventina, jak byl Jan Zrzavý nazýván, vypravil své pohádky do světa bez ilustrací. Výtvarný doprovod Jan Zrzavý zredukoval na Pohádkový kopec, který je na titulní straně, na zdobné iniciály na začátku textu každé z deseti pohádek a na ornamentálně propracovaný znak nakladatelství Aventinum. Jednotlivé pohádky zůstaly bez ilustrací.

            Společnost Jana Zrzavého ve snaze propojit kouzlo Jeníkových pohádek se světem dnešních dětí zařadila do zadání výtvarné soutěže Po stopách Jana Zrzavého téma Jeníkovy pohádky. Paní učitelky četly v hodinách výtvarné výchovy Jeníkovy pohádky, metodicky radily a děti malovaly. Nejpříhodnější obrázky z vyhodnocených prací jsou vybrány k jednotlivým pohádkám. Autoři vybraných ilustrací byli nebo ještě jsou žáky ZŠ Oudoleň, ZŠ Okrouhlice, ZŠ Krucemburk a ZŠ Havlíčkova Borová. Dětské kresby jsou neseny v podobném lyrickém tónu, jakým jsou pohádky vyprávěny. U všech ilustrací je použita stejná výtvarná technika, která byla metodicky vypracována a instruována Mgr. Dagmar Losenickou, ředitelkou ZŠ Oudoleň. Téma Jeníkovy pohádky organizačně vedla v rámci výtvarné soutěže Miloslava Michalová. K dětským obrázkům se nám vyjádřili kromě soutěžní poroty i další odborníci.  Všichni byli dětskými kresbami i naším úmyslem ilustrovat pohádky nadšeni.

            Z ilustrací, které budou doprovázet nové vydání Jeníkových pohádek, uvádíme aspoň malou ukázku:

 

Předmluva

Michal Strašil, 5. roč., ZŠ Oudoleň

 

 

Čmelák

Soňa Dubová, 6. roč., ZŠ Havlíčkova Borová

 

 

V říši vodní

Dominika Kopicová, 3. roč.,  ZŠ Okrouhlice

 

 

Rodinné hodiny

Vendula Procházková,  5. roč., ZŠ Krucemburk

 

 

            Jeníkovy pohádky obohacené ilustracemi dětí z Vysočiny vydá SJZ jako neprodejné výtisky, které budou důstojnou připomínkou malířova jubilea a jeho důvěrného vztahu k Vysočině. Knížkami budou obdarováni především autoři ilustrací, zúčastněné školy, organizátoři výtvarné soutěže, malířovi příbuzní, regionální kulturní instituce, dále členové a příznivci SJZ a okrouhlického Spolku Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého, příznivci díla Jana Zrzavého, Krucemburku, Okrouhlice atd.

            Společnost Jana Zrzavého bude vydání knížky financovat ze svého účtu a z příspěvků, které obdrží od laskavých dárců. Pokud bude v možnostech kohokoliv finančně podpořit tento kulturní počin, rádi přijmeme sebemenší částku na účtu č. : 198128076/0300,   variabilní symbol: 5.

            S poděkováním všem případným dárcům a hlavně s poděkováním dětem, které vytvořily  výtvarný doprovod knížky, se těšíme, až ilustrované Jeníkovy pohádky letos spatří světlo světa. Bude to krásná ukázka toho, že odkaz Jana Zrzavého nežije jen v galeriích a výstavních síních, ale že má své místo v dětských srdcích, že má své trvalé místo v malířově rodné Vysočině.

 

                                                                                                                      Dr. Jitka Měřinská

                                                                                                          Společnost Jana Zrzavého, z.s.